Om os

I Agil Procesforbedring arbejder vi med udgangspunkt i de agile principper. Vi arbejder bedst i tillidsfulde relationer, hvor vi i fællesskab stræber efter bæredygtige resultater, der bidrager til både trivsel, tilfredshed og overskud.

Tæt kundekontakt, involvering og fokus på reel værdiskabelse er helt centrale for os. Vi tror på, og har erfaring med, at kvalitet i produkter kommer af kvalitet i den proces, der skaber dem. Vores tilgang er forankret i mange års praktisk erfaring og solid teori.

Vi har alle været med på den agile rejse siden begyndelsen og på nært hold set de mange gode erfaringer, der har været med at anvende de agile principper og praktikker i projekter. Vi ser os selv på en ny rejse sammen med de mange andre professionelle metodefolk i den årrække, der er foran os: Der skal vi udforske hvordan vi får udvidet de agile principper og praktikker til også at fungere i store komplekse organisationer. En rejse vi glæder os rigtig meget til.

 

Pia PetersenPia Petersen


Partner og seniorkonsulent

Jeg har arbejdet med systemudviklingsmetoder og formidling af metodeudvikling i mere end 20 år og er særligt optaget af, at organisatoriske forandringer bliver til forbedringer.

Jeg arbejder ofte med udgangspunkt i koblingen mellem forandringsledelse, projektledelse, tværfagligt samarbejde og faglig kompetenceudvikling for at skabe gode betingelser for innovation og nytænkning. Det er min erfaring at arbejdet med procesforbedring er komplekst og kræver god facilitering af den måde mennesker mødes på. Jeg er aktiv deltager i communitiet omkring procesfacilitering og har været det i mange år.

Jeg er fokuseret på at skabe gode betingelser for konstruktivt samarbejde i såvel ledelsesteams, udviklingsteams som for projekter. Jeg trives med at coache og mentorere - også i konfliktfyldte miljøer - og medvirke til at gøre mig selv overflødig i takt med at kompetencer øges i organisationen.

Jeg kalder mig i nogle sammenhænge for metodejournalist: Jeg støtter op om metodeudforskning, udfordrer til endnu bedre praksis med udgangspunkt i det der allerede virker godt, oplyser om metoder og rammeværk og samler mennesker i fællesskaber omkring metodeudvikling og procesforbedring.

Kontakt:

Mobil: 24 91 19 84

pia@agil-procesforbedring.dk

 

Henrik SternbergHenrik Sternberg


Partner og seniorkonsulent

Metodespecialst
Jeg har arbejdet med systemudviklingsmetoder i mere end 20 år, både som underviser og som konsulent. Jeg finder de agile principper særdeles effektive i forsøget på at forbedre kommunikationen mellem alle interessenter, og har anvendt dem som nøglepraktikker i forbedringsprojekter gennem mange år.

Kravstyringsekspert
Jeg har gennem årene set at procesforbedring med fordel kan tage udgangspunkt i at sætte fokus på kravstyring. Jeg har mange års erfaring med at hjælpe organisationer med udvikling og forbedring af effektive kravstyringsprocesser, hvor vi kombinerer fleksibiliteten fra det agile og sammenhængskraften fra modellering.

Agil forandringsagent
Jeg er fokuseret på at hjælpe organisationer med den udfordring det er at kunne udnytte og få gavn af de agile principper og praktikker i hele organisationen ved brug af anerkendte agile rammeværker. Det er min erfaring at det kræver bevidst helhedstænkning for at få hele organisationen til at understøtte det agile arbejde i udviklingsprojekter og løbende forbedre modenheden i organisationen.

Samarbejdspartner
Jeg interesserer mig altid for samarbejdsmønstre i de organisationer jeg kommer ud i og udforsker hvilke behov der eksisterer bredt i organisationen og hvordan disse behov honoreres. Jeg er af den opfattelse at det er omkring disse at processer skal etableres og gro.

Kontakt:

Mobil: 25 26 77 02

henrik@agil-procesforbedring.dk

 

Ulrik H. GadeUlrik H. Gade


Seniorkonsulent

Jeg har arbejdet med brugervenlighed, systemudvikling og lean/agile metoder i mere end 15 år.

Min start var på brugervenlighedssiden, hvor jeg har fokuseret på samarbejdende metoder og teknikker til at hjælpe udviklingsorganisationer med at søge inspiration - og spejle sig selv - i deres omverden. I dag brænder jeg især for de sider af agile og lean, der handler om i fællesskab at kunne vende udfordringen fra en kompleks, omskiftelig omverden til en attraktiv mulighed. På den "bløde" side er jeg desuden meget inspireret af tankerne fra det brede felt omkring systemisk og anerkendende ledelse og coaching.

Mine aktuelle fokusområder er:

Kontakt:

Mobil: 4088 9884

ulrik@agil-procesforbedring.dk